Photos

 

Pound Down - Sergio

  •  
    Sergio - Week 1: 351lb
  •  
    Sergio - Week 2: 337lb
  •  
    Sergio - Week 3: 340lb